single kontakt Heilbronn Web dating Favrskov

Web dating Favrskov
Rated 3.96/5 based on 720 customer reviews

Og den fremgangsmåde glæder LEVs landsformand sig over.

Rehabilitering giver mening for alle borgere, også borgere, som er født med betydelig og varig nedsat funktionsevne og har behov for livslang støtte.” Den grundtone er LEVs landsformand, Anni Sørensen, glad for.

Men hun synes samtidigt, at KL-udspillet savner en balance i forhold til den grundlæggende hjælp og støtte, der stadig er behov for: - Det er åbenlyst rigtigt, at meget af den hjælp og støtte, som for eksempel mennesker med udviklingshæmning har brug for, også skal hjælpe den enkelte videre i sit liv.

tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og drømme, og der skal findes nye løsninger sammen med lokalsamfundet.

Det gør rehabilitering til et fælles udgangspunkt i kommunernes arbejde på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Hver dag yder forældre, søskende og andre en kæmpe social indsats.

Men det er ikke alle mennesker med udviklingshæmning, som er så heldige. Var det noget med en hyggelig ferie på Falster, Vestsjælland, Vestjylland eller Nordjylland i naturskønne omgivelser? Alle sommerhusene er specielt indrettede for mennesker med handicap.

Og meget andet, som ikke nødvendigvis skal udvikle og skabe forandringer.

I det lys synes jeg, at det er ret besynderligt, at KL’s udspil ikke omtaler den kompenserende indsats med et eneste ord, siger Anni Sørensen.

Og det tror jeg kan blive et alvorligt angreb på den kompenserende indsats.

Den slags indsatser er jo ofte svære at måle på, og så kan det i målingen nemt komme til at se ud, som om det ikke nytter – selvom det faktisk har afgørende betydning for, om borgeren har livskvalitet og indhold i tilværelsen.

Hun mener, at det kan få vidtrækkende konsekvenser for meget sårbare borgere, hvis kommunerne kan fratage borgere hjælp med den begrundelse, at der ikke kan måles en effekt.